Referenčná hodnota príjmu (RI)

Referenčná hodnota príjmu (z anglického Reference Intake, ďalej RI) informuje o optimálnom zložení každodennej vyváženej stravy priemerného, dospelého a zdravého jedinca s primeranou hmotnosťou a fyzickou aktivitou a to na základe aktuálnych vedeckých poznatkov. Tieto informácie majú slúžiť predovšetkým širokej verejnosti na zvyšovanie povedomia o nutrientoch, ktoré potraviny obsahujú a ktoré do tela prijímame. Ide o informácie o množstve energie, tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, vlákniny, bielkovín, soli, vitamínov a minerálov. Konkrétne hodnoty sú uverejnené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 v prílohách XIII a XIV.

Zdroj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32011R1169