Puriny

Puriny jsou deriváty dusíkatých heterocyklických sloučenin. Tyto látky jsou biologicky významné,  jsou součástí nukleových kyselin i jiných látek nezbytných pro život. V nukleových kyselinách jsou hlavními purinovými bázemi adenin a guanin.

Během katabolických procesů se z purinů syntetizuje kyselina močová, která je vylučovaná s močí. Samotná kyselina močová je špatně rozpustná ve vodě (tedy i tělních tekutinách), pro její převedení na rozpustnou formu je nutná její oxidace enzymem urikázou. Při nedostatku tohoto enzymu se nerozpustná forma kyseliny močové hromadí v močovém měchýři v podobě krystalů. Tyto krystaly se mohou ukládat v měkkých tkáních nebo kloubech a jsou příčinou akutního zánětlivého onemocnění zvaném dna. V případě takového onemocnění je jedním z léčebných postupů dieta navržená z potravin s nízkým obsahem purinů (1,2).

Obecně jsou potraviny řazeny do několika skupin dle obsahu purinů. Mezi potraviny s vysokým obsahem purinů patří masné výrobky, maso, masové vývary, ryby a luštěniny.

Tabulka: Obsah purinů ve vybraných potravinách (1)

  

Momentálně nemáme provedené analýzy u výrobků Mana, neboť se jedná o velmi komplexní směs a žádná v ČR akreditovaná laboratoř množství purinů nestanovuje. Poptáváme další možnosti a jak to bude možné, podělíme se s Vámi o informace.

 

Zdroj informací:

  1. Kaneko, Kiyoko, et al. "Total purine and purine base content of common foodstuffs for facilitating nutritional therapy for gout and hyperuricemia." Biological and Pharmaceutical Bulletin 37.5 (2014): 709-721.
  2. Singh JA, Reddy SG, Kundukulam J. Risk factors for gout and prevention: a systematic review of the literature. Curr. Opin. Rheumatol., 23, 192–202 (2011).