pH

pH Many je neutrální. Koncept zásadotvorných/kyselinotvorných potravin je mimo rámec standardních kvalitativních ukazatelů potravin, proto z tohoto důvodu Manu v tomto směru nehodnotíme.