Klinické štúdie

Klinická štúdia

Mana Prášok aj Mana Drink sú založené na viac než 44 klinických štúdiách niektorých surovín, či vitamínov, minerálov a iných nutrientov, ktoré náš produkt obsahuje. Tieto klinické štúdie boli podkladom pre vedeckú komisiu pri EFSA (Európska agentúra pre bezpečnosť potravín), ktorá pre legislatívne účely posudzovala vecnú správnosť navrhovaných zdravotných tvrdení rôznych nutrientov. Suroviny použité v Mana Prášku aj Mana Drinku a ich obsah vitamínov, minerálov a nutrientov v nich, nás oprávňujú k uvedeniu zdravotných tvrdení, ktoré boli vedeckou komisiou pri EFSA schválené a nižšie ich uvádzame. Mana Prášok aj Mana Drink ďalej zakladáme na ďalších vedeckých stanoviskách EFSA a WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), ktoré vždy vychádzajú z aktuálnych klinických a iných štúdií a reflektujú súčasný stav poznania.  

Sme prvý a jediný výrobca tohto typu stravy, ktorý je schopný takéto tvrdenia deklarovať.

Pod odkazom na naše klinické štúdie nasleduje zoznam obsahu nutrientov. Z jednotlivých surovín sa môžete prekliknúť na zdravotné tvrdenia, ktoré boli EFSA schválené. Zdravotné tvrdenia poukazujú na prospešnosť zdravého životného štýlu.  

Naše klinické štúdie:

Spoločne s II. internou klinikou 3. lekárskej fakulty a Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe sme zrealizovali dve klinické štúdie Many. Zamerali sme sa na stanovenie nielen glykemického indexu (GI), ale aj inzulínového indexu (II).

Pre pacientov s metabolickými problémami (napr. diabetikov) sa používa glykemický a inzulínový index na posudzovanie potravín z pohľadu záťaže na ich metabolizmus a z pohľadu pre nich vhodných potravín. Glykemická a inzulínová odpoveď Mana Drinku bola testovaná za štandardných podmienok na 10 starostlivo vybraných subjektoch a to v porovnaní s referenčnou potravinou (glukóza).

Podľa výsledkov štúdie môžeme Mana Drink označiť ako potravinu s veľmi nízkou sacharidovou záťažou. Mana Drink má glykemický index 29 a inzulínový index 41. V porovnaní Mana Drinku s inými potravinami sa náš produkt radí medzi produkty s veľmi nízkym GI. Vzhľadom k prakticky totožnému zloženiu práškovej Many je možné usudzovať, že má obdobne znamenité výsledky.

Tu nájdete stanovený glykemický a inzulínový index nášho Mana Drinku.

Beta-glukany

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2470/epdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2011.2207/epdf

Bílkoviny, izolát sojové bílkoviny

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1811/epdf

Biotin, vitamin B7

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1209/epdf

Draslík

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1469/epdf

Folát, kyselina listová, vitamin B9

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1760/epdf

Fosfor

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1219/epdf

Hořčík

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2013.3331/epdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1216/epdf

Chlor, chloridy

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1764/epdf

Chrom

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1732/epdf

Jod

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2014.3516/epdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2014.3517/epdf

Lipidy z mořské řasy, DHA a EPA

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1263/epdf

Kyselina pantothenová,vitamin B5

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2013.3411/epdf

Mangan

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1808/epdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1217/epdf

Měď

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1211/epdf

Molybden

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1745/epdf

Lipidy z řepky, kyselina alfa-linolenová

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1252/epdf

Vitamin B3, niacin

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1224/epdf

Vitamin B2, riboflavin

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1814/epdf

Selen

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1727/epdf

Palatinóza

Klinická štúdie: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2011.2076

Vitamin B1, thiamin

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1755/epd

Vápník

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1272/epdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1210/epdf

Vitamin A, retinol

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1221/epdf

Vitamin B12, kobalamin

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1756/epdf

Vitamin B6, pyridoxin, pyridoxol

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1759/epdf

Vitamin C, kyselina askorbová

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1815/epdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1226/epdf

Vitamin D, ergokalciferol

Klinické štúdie: https://blog.mojemana.cz/faq/vitamin-d-ergokalciferol

Vitamin E, alfa-tokoferol

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1816/epdf

Vitamin K1(fylochinon), K2(menachinon)

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1228/epdf

Zinek

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1819/epdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2014.3653/epdf

Železo

Klinické štúdie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2014.3515/epdf