Je Mana z prírodných alebo syntetických surovín?

Mana Prášok aj Mana Drink sú cca z 99,5 % skutočne zložené z prírodných surovín, zvyšné necelé percento tvoria látky, ktoré sú aj taktiež úplne bezpečné, certifikované, laboratórne analyzované a v praxi dlhodobo používané. Vývoj vedie hlavný technológ organický chemik Mgr. Marek Humpl, ktorý na tému syntetických látok napísal blogový príspevok. Viac tu.

Mana Prášok a Mana Drink sa skladajú zo zušľachtených prírodných surovín, ktoré obsahujú len prírodné látky, a ďalej z niektorých vitamínov, minerálov a arómy, ktorá je sčasti prírodná a sčasti umelá, pričom látky, ktoré obsahuje, sú totožné s tými, ktoré vytvára príroda a nie sú nijako rozlíšiteľné. Nerozpozná ich ani telo, ani tie najcitlivejšie analytické prístroje. Je potrebné povedať, že napríklad vitamín E, prírodný, izolovaný zo sójového oleja a syntetický, sú totožné látky. Že príroda aj človek v priemysle využívajú len trochu odlišné, a v oboch prípadoch chemické, cesty k syntéze týchto látok, vždy ale ide o chemický proces.