Glykemický a inzulínový index

Mana Prášok a Mana Drink sú považované za druh špeciálnej potraviny. Pri potravinách všeobecne nie je vyžadované testovanie glykemického indexu. V spolupráci s II. internou klinikou 3. lekárskej fakulty a Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe sme uskutočnili našu prvú klinickú štúdiu, pri ktorej sme sa zamerali na stanovenie nielen glykemického, ale aj  inzulínového indexu (II) (tu). Oba parametre sa používajú na hodnotenie potravín z pohľadu záťaže pre metabolizmus a posudzovaniu vhodnosti potravín pre diabetikov a pacientov s inými metabolickými problémami. Glykemická a inzulínová odpoveď Mana Drinku bola testovaná na 10 subjektoch a to v porovnaní s referenčnou potravinou (glukóza) v ekvivalentnej sacharidovej dávke (50 g).

 

Glykemický index (GI) potravín určuje, ako rýchlo sa vstrebávajú sacharidy v potravine v porovnaní s referenčnou potravinou, najčastejšie s čistou glukózou. Parameter GI vypovedá o rýchlosti nárastu hladiny glukózy v krvi tzv. glykémie po natrávení a vstrebaní potravy v zažívacom trakte. Vstrebanie základného cukru glukózy vedie k dočasnému zvýšeniu glykémie. Na túto zmenu reaguje podžalúdková žľaza vylučovaním hormónu inzulínu, ktorý aktivuje presun glukózy z krvi do vnútra buniek, a to vedie k zníženiu glykémie. Glukóza, najjednoduchší cukor a základná látka pre získavanie energie, slúži ako referenčná potravina s GI = 100. Je všeobecne známe, že potraviny s vysokým GI sú spojené s vyšším rizikom rozvoja obezity, cukrovky a ďalších metabolických porúch. Naopak životospráva založená na diéte výberom potravín s nízkym GI, vedie k zlepšeniu metabolickej kondície a k chudnutiu.

 

Inzulínový index vypovedá o tom, ako rýchlo telo reaguje na zvýšenú glykémiu účinkom inzulínu. Inými slovami, v akej miere daná potravina v porovnaní s glukózou alebo inou referenčnou potravinou ovplyvňuje uvoľňovanie inzulínu z podžalúdkovej žľazy do krvného riečišťa. Zvyšujúca sa hladina glykémie, ktorá je spôsobená konzumáciou potravín s obsahom sacharidov, väčšinou korešponduje s nárastom hladiny inzulínu. Samotná glukóza významne stimuluje vylučovanie inzulínu, avšak je známe, že vylučovanie inzulínu do krvi podporujú aj potraviny bohaté na proteíny aj napriek tomu, že by ovplyvňovali glykémiu. Pri týchto potravinách efekt inzulínu spôsobuje aktiváciu anabolických (výstavbových) procesov pre tvorbu komplexných stavebných zlúčenín z aminokyselín, ktoré získame z prijatých bielkovín.

 

Podľa vykonanej štúdie môžeme Mana Drink charakterizovať ako potravinu s relatívne nízkou sacharidovou záťažou. Glykemický index Mana Drinku je 29 a inzulínový index 41. V porovnaní s inými potravinami (viď tabuľka) sa Mana Drink radí medzi produkty s nízkym skóre. Zloženie Mana Prášku je prakticky totožné, a preto je možné kvalifikovane usudzovať, že má veľmi podobné vynikajúce výsledky.

 

Vyváženou kombináciou sacharidov s proteínmi, tukmi a vlákninou v Mana Prášku a Mana Drinku sme dosiahli nízku glykemickú a inzulínovú odpoveď. Zaujíma vás viac? Prečítajte si našu prvú klinickú štúdiu!

Heaven Labs_Klinická štúdia

Tab. č.1: Hodnoty glykemických a inzulínových indexov v Mana Drinku a vybraných potravinách: