News
21/10/2014

Update MANA v 1.0, Lepek (Gluten)

Vážení zákazníci, opravujeme tvrzení, že MANA je bezlepková, MANA lepek obsahuje a to v množství 254 mg/kg prášku, tedy 114 mg na jeden sáček. Při našem tvrzení jsme vycházeli z vyhlášky č. 157/2008 Sb.o potravinách pro zvláštní výživu (obsah lepku se hodnotil na kg potraviny určené ke konzumaci, tedy již rozmíchané s vodou, čímž jeho koncentrace velmi poklesla). Tato vyhláška však byla novelizována Nařízením komise ES č. 41/2009 a zde se obsah lepku hodnotí na kilogram potraviny ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli. MANA tedy NENÍ bezlepková. Přijměte prosím naši omluvu a v případě, že pro Vás zmíněný obsah lepku v MANĚ představuje problém, je samozřejmě možno Vaši objednávku stornovat. Během dnešního dne budou všechna tato tvrzení z naší webové prezentace odstraněna. Přijměte tímto prosím naší omluvu, Mgr. Marek Humpl, technolog